Sammenhængen mellem atopisk eksem og håndeksem: en systematisk gennemgang og meta-analyse.

Atopisk dermatit (AD) og håndeksem (HE) forekommer ofte samtidig, men et præcist estimat for sammenhængen er ukendt. I vores systematiske review og metaanalyse inkluderede vi hhv. 35 og 26 studier. AD var associeret med en øget prævalens af HE ved punkt- (OR 2.35; 95% CI 1.47-3.76), 1-års- (OR 4.29; 95% CI 3.13-5.88) og livstids-prævalens (OR 4.06; 95% CI 2.72-6.06). AD var også associeret med en øget prævalens for arbejdsbetinget HE og HE i den generelle befolkning. Vi kan konkludere, at patienter med AD har en stærk øget prævalens for HE og klinikere skal fortsat guide patienter i valg af arbejde med øget risiko for HE.

Original overskrift: The association between atopic dermatitis and hand eczema: a systematic review and meta-analysis.