The association between alcohol consumption and contact sensitization in Danish adults: the Glostrup Allergy Study

Befolkningsundersøgelser har vist, at alkoholindtag er associeret med IgE-medieret allergisygdom som fx høfeber og astma.

 

Endvidere har man påvist en hæmmende effekt af alkoholindtag på udviklingen af delayed type hypersensitivity (som fx kontaktallergi). Dette studie er baseret på Glostrup-undersøgelserne i 1990 og 1998 og viser, at kvinder, der ikke drikker alkohol, har en øget risiko for at udvikle kontaktallergi (justeret OR = 2,12; CI 95% = 0,98-4,61) over en 8-årig periode. En positiv trend test blandt kvinder blev identificeret (p = 0,045).