Ændringer i forekomsten af kromallergi i Danmark i perioden 2002-2017.

I dette studie ønskede vi at undersøge om hvorvidt den vedtagne EU-lovgivning mod krom i læder har resulteret i et fald i forekomsten af hexavalent kromallergi blandt patienter lappetestet for allergisk kontakteksem på Hud- og Allergiafdelingen, Herlev-Gentofte Hospital i løbet af 2002-2017. Vi fandt en faldende trend for kromallergi blandt patienter med kontakteksem i perioden 2002-2017 (Ptrend=0.00002). Vi fandt en signifikant faldende trend for prævalensen af kromallergi i 2014-2017 (1.7%) og 2010-2013 (1.9%) sammenlignet med perioden 2002-2005 (3.2%) (hhv. Ptrend0.001 og Ptrend=0.002). Læder var den hyppigst forekommende eksponeringskilde (hos ca. 48% af patienterne med kromallergi).

Original overskrift: Temporal changes in chromium allergy in Denmark between 2002 and 2017.