Tape stripping af huden: Hvor langt ned i epidermis kommer man?

For at undersøge immunologien i huden er det nødvendigt at tage en prøve af huden ved hjælp af en biopsi. En biopsi efterlader ar, er forbundet med ubehag for patienterne og udføres under lokalbedøvelse.

På grund af generne ved biopsier kan det være svært at tage biopsier fra børn eller fra hænderne hvor mange patienter har eksem. På grund af dette er det vigtigt at undersøge muligheden for at erstatte biopsier med andre teknikker der ikke efterlader ar.

I dette studie undersøgte vi hvor langt ned i huden man kommer når man bruger en ikke-invasiv metode kaldet ”tape-stripping” hvor man tager biologisk materiale fra hudens yderste lag ved hjælp af tape. Vi fandt ud af at man ved tape-prøver forbliver i de øverste lag af epidermis og man får derfor ikke ar. Derudover fandt vi at en tape med en stærkere lim hurtigere fjerner hudens øverste lag sammenlignet med en tape der har en svagere lim type.

Original overskrift: Skin tape stripping: which layers of the epidermis are removed?