T helper cell 2 immune skewing in pregnancy/early life: chemical exposure and the development of atopic disease and allergy.

Denne oversigtsartikel gennemgår argumenter der støtter den hypotese at børneeksem kan opstå som følge af naturlig skævvridning af immunforsvaret i graviditeten. Endvidere diskuteres det hvor vidt gravides eksponering for kosmetik der fører til allergi og hudirritation kan øge denne risiko.