Systemic immunogenicity of para-Phenylenediamine and Diphenylcyclopropenone: two potent contact allergy-inducing haptens

Systemisk immunogenicitet para-phenylendiamin og diphenylcyclopropenone: to potente kontaktallergi-fremkaldende haptener. 

p-phenylendiamin (PPD) og diphenylcyclopropenone (DPCP) er to potente haptener. Begge haptener er kendt for at forårsage forsinket hypersensitivitet, der involverer et cytokin respons og lokale infiltration af T-celle-subpopulationer, hvilket resulterer i kontakteksem.

I dette studie undersøgte vi de systemiske immun påvirkninger af PPD og DPCP, det er to relativt uudforskede hud allergener.

Ørene på mus blev udsat for PPD eller DPCP(0,1% w / v eller 0,01% vægt / volumen) eller vehikel alene. Musene blev behandlet en gang dagligt i 3 dage og efterfølgende to gange om ugen i 8 uger.

Vi fandt systemiske immunologiske påvirkninger af PPD og DPCP. Desuden så vi hos de mus der blev behandlet med 1% PPD, 0,01% DPCP eller 0,1% DPCP der steg øretykkelsen markant sammenlignet musene der fik vehikel behandling. Det indikerer, at musene blev sensibiliseret, og at der var en lokal inflammation. Disse systemiske immunologiske virkninger kan potentielt prædisponere enkeltpersoner til visse sygdomme.