Systemic contact dermatitis following oral exposure to tramadol in a patient with allergic contact dermatitis caused by buprenorphine

En patient med kendt allergisk kontakteksem over for Norspan®-plastre indeholdende buprenorfin udviklede systemisk kontakteksem efter oralt indtag af tramadol. Systemisk kontakteksem efter oralt indtag af tramadol har, så vidt vi ved, ikke tidligere været beskrevet i litteraturen. Der er heller ikke tidligere beskrevet en krydsreaktion mellem opioider, såsom buprenorfin og tramadol.

Det observerede systemiske kontakteksem efter oralt indtag af tramadol kan muligvis forklares ved, at buprenorfin og tramadol tilhører den samme kemiske gruppe af opioider. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på risikoen for udvikling af systemisk kontakteksem hos patienter med kendt allergisk kontakteksem.