Susceptibility and reactivity in polysensitized individuals following controlled induction

Personer med flere end tre kontakt allergier er ofte meget plagede af deres allergier. Det er uvist om personer med mange allergier er mere sårbare overfor at udvikle allergi, og om de reagerer anderledes, når de har en allergi.

 

I artiklen er en gruppe af personer med mange allergier og en gruppe af raske eksperimentelt forsøgt tilført en allergi med et stof, der er ufarligt og ikke mødes naturligt i miljøet.

 

Gruppen af personer med mange allergier fik ikke nemmere allergi end de raske, til gengæld reagerede de lidt kraftigere, og der skulle ikke så meget til for at udløse allergien.