Standardized testing with chlorhexidine in perioperative allergy–a large single-centre evaluation

Allergiske reaktioner over for klorhexidin er ofte alvorlige og overses let, fordi klorhexidin ikke bliver mistænkt som årsag.

Testning foregår ved hudtests (priktest og intracutantest) og ud fra en blodprøve (specifik IgE og Histamin release test).

Til at vurdere, hvor god en given test er, benyttes to begreber: sensitivitet og specificitet. Sensitivitet angiver sandsynligheden for at testen er positiv hos en person, der har sygdommen. Specificitet angiver sandsynligheden for at testen er negativ hos en person, der ikke har sygdommen.

I dette studie undersøgte vi sensitivitet og specificitet for de fire tests blandt 228 patienter med mistænkte allergiske reaktioner under en operation.

Vi fandt at 9.6% af de 228 patienter var allergiske over for klorhexidin. Sensitivitet og specificitet var høj for både priktest (sensitivitet 95%, specificitet 97%) og specifik IgE (sensitivitet 100%, specificitet 97%). Specificiteten var høj men sensitiviteten lavere for HR (sensitivitet 55%, specificitet 99%) og intracutantest (sensitivitet 68%, specificitet 100%).

Det anbefales således, at undersøgelser for klorhexidin-allergi som minimum omfatter priktest og måling af specifik IgE.