Skin reaction and regeneration after single SLS exposure stratified by filaggrin genotype and atopic dermatitis phenotype.

Proteinet filaggrin er essentielt for hudens barriere funktion og mangel på filaggrin bevirker en mere porøs hud barriere.

Mutationer i det gen der koder for filaggrin forekommer hyppigere blandt individer der har børneeksem end i den generelle befolkning.

Vi ved at individer med børneeksem har en øget tilbøjelighed til at udvikle eksem på baggrund af kontakt med hud irritanter, men hvorvidt dette skyldes filaggrin mutationer har ikke tidligere været undersøgt til fulde.
I vores eksperimentelle forsøg, irriterede vi huden med 3 forskellige doser af SLS som er en kendt hud irriterende detergent. 

Vi fandt at individer med enten børneeksem og/eller filaggrin mutationer reagerede kraftigere på SLS og havde en dårligere regeneration sammenlignet med de raske kontroller når vi evaluerede reaktionerne enkeltvis ved flere forskellige barriere estimater. 

Når vi så på alle reaktioner som en samlet matrix, ved multivariat analyse, så vi at individer med børneeksem havde den kraftigste reaktion og den dårligste regeneration, hvorimod individer med både filaggrin mutationer og børneeksem var karakteriseret ved at have et tidligere inflammatorisk respons og en kraftigere klinisk umiddelbar reaktion på SLS.