Skin prick test reactivity to aeroallergens by filaggrin mutation status

Undersøgelser har vist, at mutationer i filaggrin-genet (FLG) er positivt forbundet med sensibilisering over for luftbårne allergener. Vi antager, at FLG mutationer også vil have en effekt på den gennemsnitlige størrelse af reaktionen ved positiv hudpriktest (SPT), samt antallet af positive reaktioner.

Formål: At undersøge effekten af ​​FLG mutationer på den gennemsnitlige størrelse og antallet af positive SPT reaktioner, såvel som sammen med positive specifikt IgE.

Metode: En tilfældig stikprøve på 3.335 voksne fra den almindelige befolkning i Danmark blev genotypebestemt for R501X og 2282del4 mutationer i FLG. SPT og specifikke IgE-målinger for fælles luftbårne allergener blev også udført.

Resultat: FLG mutationer påvirkede ikke den gennemsnitlige størrelse og antal af positive SPT- reaktioner. Ligeledes blev ingen sammenhæng fundet mellem FLG-mutationer og specifikke IgE-målinger.