Skin barrier and contact allergy: genetic risk factor analyses

Formålet med denne afhandling var at evaluere effekten af de ovenstående potentielle genetiske risikofaktorer på udviklingen af kontaktallergi. Vi havde særligt fokus på den påviste association mellem FLG-mutationer og nikkelallergi. Studierne tog udgangspunkt i epidemiologiske data fra den almene befolkning i Danmark samt i analyser af proteiner, der blev udvundet fra hudprøver. Kaplan-Meier overlevelsesanalyser af sammenhængen mellem nikkeleksem og FLG genotypestatus indikerede at bærere af FLG-mutationer har en lavere debutalder end vildtyper. Effekten af sensibiliseringen, der opstår når folk får huller i ørerne modsat eksponering på en intakt barriere, blev taget i betragtning i analyserne. Derudover antyder reaktionsmønstrene fra lappetestning at bærere af FLG-mutationer modsat vildtyper er mere reaktive ved nikkelkontakt. Der var nemlig relativt flere stærke reaktioner (+3 og +2) blandt mutations-bærerne, hvorimod vildtyperne havde en større andel af svagere reaktioner (+1).