Severity of hand eczema assessed by patients and dermatologist using a photographic guide

En fotoguide med fotografier af håndeksem blev anvendt af patienter med håndeksem og hudlæger til vurdering af eksemets sværhedsgrad. Der var god overensstemmelse mellem patient og hudlæges vurdering af håndeksemets sværhedsgrad. Fotoguiden kan anvendes som et pålideligt instrument til vurdering af håndeksems sværhedsgrad i studier af håndeksem.