Severe occupational contact dermatitis caused by black rubber as a consequence of p-phenylenediamine allergy resulting from a temporary henna tattoo

Stoffet p-Phenylenediamine (PPD) anses for at være et højt sensibiliserende stof som kan forårsage kontaktallergi og -eksem ved personer som kommer i kontakt med stoffet. PPD er en hyppigt anvendt ingrediens i oxidative hårfarveprodukter og kan også forekomme som farve i midlertidige hennatatoveringer.
 
I denne case-rapport beskrives en 22-årig mand som blev sensibiliseret som følge af en hennatatovering på huden.