Serum cytokine profile and clinicopathological findings in oral lichen planus, oral lichenoid lesions and stomatitis.

Formålet med studiet var at undersøge hvordan, kontakt allergi påvirkede forskellige cytokiner hos patienter med oral lichen planus, orale lichenoid læsioner og generaliseret stomatitis. Der blev inkluderet 49 patienter og 29 raske personer. Resultater af lappetests og serumniveauer af TNF-a, INF-y, IL-6, IL-10, IL-12p40 og IL-12p70 blev analyseret og sammenlignet. Serumcytokinniveauerne afveg ikke mellem de forskellige patientgrupper, dog havde patienterne højere niveauer af IL-6 end de raske personer.