Selvtest før hårfarvning anbefales ikke

De fleste permanente hårfarver indeholder stærkt allergifremkaldende stoffer af typen phenylenediaminer (fx p-phenylene diamine og toluene diamine). De fleste permanente hårfarver har også på deres indlægsseddel en anvisning til hvordan forbrugeren  inden hårfarvning kan teste sig selv for hårfarveallergi.

Testen har til formål at identificere forbrugere, som er allergiske overfor hårfarve og som derfor ikke skal farve håret.

Testen går ud på at man kommer en mindre mængde af hårfarve direkte på huden fx bag øret eller i albuebøjningen 24 -48 timer før hårfarvning og observerer om der er en allergisk reaktion.

En international gruppe af forskere har gennemgået den viden, der er om hårfarveallergi selvtesten. Denne gennemgang er publiceret som en videnskabelig artikel. Samtidig undersøgte man instruktionerne i 20 forskellige permanente hårfarver købt i 7 forskellige lande og fra 13 forskellige producenter.

Konklusionen er:

  • Hårfarveallergi selvtesten er ikke valideret blandt forbrugere og man ved derfor ikke om den kan korrekt forudsige, hvem der vil udvikle en allergisk reaktion ved hårfarvning.
  • Man vel ikke om forbrugeren kan udføre og aflæse testen korrekt.
  • Instruktionerne i de 20 undersøgte hårfarveprodukter, hvad angår selvtesten, var vidt forskellige, også i tilfælde der var tale om sammen producent.
  • Såfremt man følger instruktionen vil man være udsat for stor mængder af allergifremkaldende stoffer direkte på huden i lang tid – hyppigst anbefalet 48 timers udsættelse med ufortyndet produkt – hver gang man farver hår. 
  • Der er risiko for at allergi opstår ved selve testen, da man kan få allergi ved udsættelse for allergifremkaldende stoffer på selv små hudområder.
  • Hårfarveallergi selvtesten er ikke vist at være sikker for forbrugeren.

Læs om undersøgelsen

Læs mere om hårfarveallergi