Risk of myocardial infarction, ischemic stroke, and cardiovascular death in patients with atopic dermatitis

Atopisk dermatit (AD) er en hyppig inflammatorisk hudsygdom som kan have markant indflydelse på patienters livskvalitet. Studier fra USA og Asien har vist mulig forhøjet risiko for hjerte-kar sygdomme hos patienter med AD. Vi analyserede data fra de danske registre og fandt at risikoen for myokardieinfarkt, iskæmisk apopleksi og kardiovaskulær død var forhøjet blandt patienter med svær AD, men efter justering for risiko faktorer som rygning og hypertension, var risikoen den samme som baggrundbefolkningen. Patienter med mild AD havde en let nedsat risiko for hjerte-kar sygdom.