Risk assessment failures of chemicals commonly used in consumer products

En leder, som giver eksempler på hvorledes risikovurderingen initialt er svigtet for en række stoffer og hvordan der ikke følges op på om den første vurdering var rigtig.