Retesting with the TRUE Test in a population-based twin cohort with hand eczema – allergies and persistence in an 8-year follow-up study

Som led i en større undersøgelse blev 270 personer med og uden håndeksem lappetestet med TRUE Test i 1997-98 og igen i 2005-06. I 2005-06 havde 27,4 % mindst en positiv lappetest og 7,4 % havde to positive lappetests. Hyppigheden af positiv lappetest hos mænd og kvinder var henholdsvis 10 % og 36 %. Den højere hyppighed hos kvinder skyldtes overvejende allergi over for nikkel og parfume. Hyppigheden hos personer med og uden håndeksem var henholdsvis 31 % og 18 %. 74 % af de reaktioner, som var positive i 1997-98, var fortsat positive i 2005-06.