Repressive coping and alexithymia in idiopathic environmental intolerance

Artiklen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse, der bl.a. havde til formål at undersøge betydningen af en håndteringsstrategi karakteriseret ved undertrykkelse af negative følelser (repressiv coping), samt forskelle i evnen til at identificere og verbalisere følelser (alexitymi) ved duft- og kemikalieoverfølsomhed.

I alt 1024 personer med enten selvrapporteret eller læge diagnosticeret duft- og kemikalieoverfølsomhed indgik i undersøgelsen. Af de 1024 besvarede 71,5 % spørgeskemaet.

Spørgeskemaet indeholdt bl.a. mål for angst, social ønskværdighed, alexitymi og negative følelsesmæssige reaktioner.

Resultaterne pegede ikke på en sammenhæng mellem ovennævnte faktorer og duft- og kemikalieoverfølsomhed. Antagelsen om en betydning af repressiv coping og alexithymi ved duft- og kemikalieoverfølsomhed kunne således ikke underbygges. Derimod sås en sammenhæng med negative følelsesmæssige reaktioner.

 

Undersøgelsen kan ikke sige noget om årsags- og virkningsforhold i forhold til den nærmere betydning af resultaterne, men understøtter den nuværende viden omkring en sammenhæng mellem duft- og kemikalieoverfølsomhed og følelsesmæssige reaktioner.