Reduction in the frequency of sensitization to thiurams. A result of legislation?

Thiuramer er stoffer, som anvendes ved produktion af gummi og naturgummi. Kontaktallergi overfor stofferne er velkendt og den hyppigste årsag er brug af engangs-gummihandsker. Artiklen er en opgørelse over hyppigheden af påvist thiuram allergi på Dermatologisk Afdeling, Gentofte Hospital fra 1995 til 2004. Der er et statistisk signifikant fald i hyppigheden af thiuram allergi over de ti år (i alt 8.369 patienter testet). Knap 4 % i 1995 til knap 2,5 % i 2004. Faldet kan skyldes produktion af handsker i bedre kvalitet med et lavere indhold af thiuramer samt substitution med andre stoffer ved produktionen.