Recent trends in epidemiology, sensitization and legal requirements of selected relevant contact allergens

Kontaktallergi er hyppig og ender ofte med eksem. Pågældende review forsøger at sætte fokus på udvalgte allergener, der har vist sig særligt problematiske: methylisothiazolinon (MI), kobolt, krom, parfume stoffer og gummikemikalier. Især fokuseres der på de enkelte allergeners epidemiologi, den kliniske sygdom og den ofte mangelfulde lovgivning.