Quantitative assessment of diethylthiourea exposure in two cases of occupational allergic contact dermatitis

I produktionen af neopren tilsættes forskellige acceleratorer, som giver gummiet forskellige egenskaber. En af disse acceleratorer er diethylthiourea.

 

I artiklen gennemgås to cases, hvor patienterne har anvendt to forskellige neoprenprodukter (et par handsker og et par løbesko). Begge patienter reagerede med positiv lappetest for deres neoprenprodukter samt diethylthiourea. Produkterne blev sendt til kemisk analyse hos DMU, hvor man fandt diethylthiourea i koncentrationer fra 76-77 ppm i handskerne og 192-251 ppm i løbeskoene. I begge cases var der tale om arbejdsbetinget kontakteksem.

 

Da begge patienter reagerede på produkterne efter få dages anvendelse, formodes det, at dette er elicitationsniveauet. Om dette er de generelle elicitationskoncentrationer for neoprenprodukter, må fremtidige studier belyse.