Quality in epidemiological surveillance of contact allergy.

Rapporteringen af ​​videnskabelige resultater (inden for kontakteksem / allergi) bør indeholde en beskrivelse af de anvendte metoder til blandt andet lappetestning.

Flere aspekter skal altid rapporteres, såsom varighed af eksponering for allergenerne ved lappetestning, antal gange der er blevet aflæst, hvilket vehikel (allergener i vand eller vaseline), og koncentration af allergener.

Denne artikel beskriver/diskuterer hvilke aspekter der bør indgå i afrapporteringen af videnskabelige resultater, udover ovenstående.