Professortiltrædelse

Overlæge, dr.med. Jeanne Duus Johansen, Videncenter for Allergi, Dermatologisk afdeling, Gentofte Hospital er udnævnt til professor i allergi over for kemiske stoffer ved Københavns Universitet.
 
I den anledning holder Jeanne Duus Johansen tiltrædelsesforelæsning
 
Fredag den 13. april 2007, kl. 15.00
Store Auditorium, opgang 28, Gentofte Hospital.
 
Forelæsningen har titlen: Allergi over for kemiske stoffer – forebyggelse i et forsknings- og samfundsmæssigt perspektiv.
 
Efter forelæsningen vil Direktionen, Gentofte Hospital være vært ved en reception i Gobelinsalen.