Primary sensitization to toluene-2,5-diamine giving rise to early positive patch reaction to p-phenylenediamine and late to toluene-2,5-diamine

P-phenylenediamine (PPD) og toluene-2,5-diamine (PTD) er de to hyppigst anvendte bestanddele i permanente hårfarver. PPD og PTD er begge stærkt sensibiliserende, men en høj grad af krydsreaktivitet. Der rapporteres her om en patient med en tidlig positiv lappetest for PPD og en sen positiv lappetest for PTD. Patienten har dog kun været eksponeret for PTD. Denne case illustrerer både krydsreaktivitet mellem PPD og PTD, men også vigtigheden af en sen aflæsning af lappetest for at registrerer alle positive resultater.