Priktest

En priktest er den vigtigste diagnostiske test ved mistanke om straksallergi (antistof-medieret allergi).

Ved at bringe det allergifremkaldende stof (allergen) i kontakt med huden kan en efterfølgende allergisk reaktion aflæses som, hvilket allergen fra testen personen er allergisk overfor.

Ved en priktest anbringes en dråbe af allergenet på underarmens inderside. Herefter "prikkes" stoffet ind i huden med en speciel nål. Typisk vil man kunne aflæse en hudreaktion efter 10 –15 minutter, og en positiv reaktion ses som en hævelse over 3 mm.