Prevention of type 1 diabetes by inducing subclinical dermatitis on a small area

Udvidet beskrivelse af en poster præsenteret til det 11. IDS-møde i Korea:

Gentagen behandling med kontaktallergen hæmmer udviklingen af diabetes i NOD-mus, og yderligere undersøgelser har vist, at der sker en øgning i antallet af NKT-celler i de pankreatiske lymfeknuder et døgn efter påføring på musene.