Prevention of hand eczema among Danish hairdressing apprentices: an intervention study

Frisørelever er i stor risiko for at udvikle håndeksem pga. deres arbejde. I denne undersøgelse udviklede vi undervisningsmateriale med fokus på forebyggelse af håndeksem, som blev implementeret på halvdelen af de danske frisøeskoler mens den anden halvdel fortsatte deres undervisning som hidtil. Lærerne på de skoler, der modtog undervisningsmaterialet, fik særlig uddannelse i dette emne. Alle frisørelever, der startede på deres uddannelse i august 2008 og januar 2009 blev fulgt over 1½ år.

 

Vi kunne efter 1½ år påvise, at markant færre af de elever, der havde fået den særlige undervsining, havde udviklet håndeksem sammenlignet med de andre elever. Børneeksem var en risikofaktor for at udvikle håndeksem blandt eleverne.