Prevalence of benzocaine and lidocaine patch test sensitivity in Denmark: temporal trends and relevance

Denne artikel viser udviklingen i kontaktallergi over for lokalbedøvelsesmidlerne lidokain og benzokain over tid i Danmark. Forekomsten af allergi over for disse midler er relativt lav. Det kan konkluderes, at lidokain ikke behøver være i standardserien, og at benzokain snarere bør være i de serier, der påsættes ved mistanke om allergi over for behandlingsmidler og lignende.