Pragmatic approach to the clinical work-up of patients with putative allergic disease to metallic orthopaedic implants before and after surgery

Dette review gennemgår den videnskabelige evidens for sammenhængen mellem metalallergi og komplikationer efter indsættelse af ortopædiske proteser, primært kunstige hofter og knæ. Der synes ikke at være en overbevisende sammenhæng på befolkningsniveau, men der synes i enkelttilfælde at være en klar kausal sammenhæng. På basis af fornuft, evidens og konsensus foreslås kliniske kriterier, læger kan anvende til at bestemme kausal sammenhæng i de enkelte tilfælde.