Potential role of reduced environmental UV exposure as a driver of the current epidemic of atopic dermatitis.

Mangel på sollys har været til at drive epidemien af børneeksem

Denne hypotese artikel gennemgår betydningen af UV stråler for hudens barrierefunktion og sætter denne i sammenhæng med den gradvise reduktion i bestråling som er sket i forbindelse med ændringer i vores livsstil. Nedsat udsættelse for de eksembeskyttende UV stråler har formentlig været med til at drive børneeksem  epidemien siden efterkrigsårene.