Please, label the label; a case report of occupational allergic contact dermatitis caused by methylisothiazolinone in adhesive labels.

Kontaktallergi overfor konserveringsmidlet methylisothiazolinone (MI) skyldes erhvervsmæssig eksponering hos cirka 1/3 af patienter der er sensibiliserede. Denne kasuistik beskriver en 28-årig kvinde, der udviklede kontaktallergi overfor MI og allergisk håndeksem på grund af arbejde med påsætning af etiketter på insulin-penne. Den adhæsive komponent at etiketterne indeholdt både MI samt det beslægtede konserveringsmiddel methylchloroisothiazolinone (MCI). Producenten af etiketterne oplyste ikke yderligere om koncentrationen eller sammensætningen af de to konserveringsmidler brugt i den adhæsive komponent.