Ph.D.-forsvar om håndeksem

Annette Mollerup's Ph.d. forside
Håndeksem er en hyppig, og ofte kronisk, sygdom. Udover dermatologisk udredning og behandling er det nødvendigt, at man vedvarende beskytter og plejer sin hud hvis man har håndeksem for at forebygge tilbagefald og et muligt kronisk forløb. Patientens egenomsorg er derved af stor betydning, men der findes kun lidt forskning om, hvordan mennesker håndterer et hverdagsliv med håndeksem.
 
Den første del af denne ph.d.-afhandling var afvikling af 4 fokusgruppeinterviews. Deltagerne oplevede hverdagslivet med håndeksem som komplekst og stigmatiserende. Det blev oplevet som vanskeligt og ressourcekrævende at gennemføre nødvendige adfærdsændringer.
 
Den anden del af forskningen var et randomiseret interventionsstudie med evaluering af et nyudviklet vejledningsprogram, HudRask. Programmet omfattede en sygeplejerskekonsultation og brugeradgang til en ny patienthjemmeside med yderligere information, selvmonitoreringsmodul og patientforum.
 
Afhandlingen forsvares fredag d. 28. marts kl. 15 i Store Auditorium på Gentofte Hospital.
 
Yderligere information: