Ph.d. afhandling om allergi over for klorhexidin

Læge Morten Schjørring Opstrup forsvarede sin ph.d. afhandling om allergi over for klorhexidin i marts 2016.

 

Klorhexidin er et meget virksomt desinfektionsmiddel, som forebygger mange infektioner. Det bliver således hyppigt brugt i sundhedsvæsenet, men det kan også bruges som konserveringsmiddel i kosmetik. Klorhexidin kan give flere typer allergi, dels type I allergi, også kaldet straksallergi, som viser sig ved nældefeber, høfeber, astma og kan resultere i livstruende reaktioner, dels type IV-allergi, som viser sig ved eksem.

Denne afhandling bestod af fire studier, og de overordnede formål var 1) at undersøge brugen af klorhexidin i kosmetik, 2) at undersøge hyppigheden af kontakt-allergi over for klorhexidin og undersøge, hvilke produkter der forårsager allergien samt 3) at optimere diagnostikken ved straksallergi over for klorhexidin. Projekterne blev gennemført i et samarbejde mellem Videncenter for Allergi og Dansk Anæstesi Allergi Center, Gentofte Hospital.

Det blev fundet, at klorhexidin ikke kun er hyppigt brugt i sundhedsvæsenet men også i kosmetik. Klorhexidin blev primært fundet i hårprodukter, men også i cremer, vådservietter, ansigtsvask, skin tonics, make-up fjernere og i en mundskyllevæske

Kontaktallergi (type IV-allergi) over for klorhexidin sås hos 1,0 % af alle testede patienter. Det betyder at forekomsten af kontaktallergi over for klorhexidin var på linje med andre landes. Hos patienter med en mistænkt allergisk straks-reaktion under en operation ses allergi (type I) over for klorhexidin hos 9.6%, og disse patienter bør således altid undersøges for straks-allergi over for klorhexidin. Både specifik IgE og priktest har høj estimeret sensitivitet og specificitet, og undersøgelserne bør således som minimum inkludere disse to tests. Niveauer af specifik IgE aftager over tid og kan falde under grænseværdien for en positiv reaktion (<0.35kUA/l), men det betyder ikke nødvendigvis, at patienten er tolerant. Mange oplever at blive udsat for klorhexidin igen efter allergien er konstateret, og det er derfor vigtigt, at sundhedspersonale og klorhexidin-allergiske patienter er opmærksomme på, hvor klorhexidin bruges, således at re-eksponering kan undgås.

 

Læs hele afhandlingen (på engelsk) her.