Personal use of Hair Dyes and Temporary Black Tattoos in Copenhagen Hairdressers

Frisører er en faggruppe med mange hudreaktioner. De er både arbejdsmæssigt og personligt udsat for hårfarvestoffer. I dag vides der ikke så meget om præcist, hvor meget de farver deres eget hår og hvor ofte de får sorte semi-permanente tatoveringer.

 

Et spørgeskema blev sendt til 1679 Københavnske frisører, heraf svarede 1063 (63.3%). 3471 personer fra den generelle befolkning blev spurgt til deres brug af semi-permanente sorte tatoveringer.

 

Blandt de kvindelige frisører havde 38.3% farvet deres hår inden for den seneste uge. 29.5% rapporterede bivirkninger i huden efter brug af hårfarve. I frisørpopulationen fandtes ingen sammenhæng mellem det at have haft en reaktion på hårfarve og det at have fået en semi-permanent sort tatoveringer (justeret for køn, alder og atopisk dermatitis).

 

Andelen af færdiguddannede frisører, som havde fået lavet en semi-permanent sort tatovering var 19.0%, mens den var 43.5% blandt frisørelever. I sammenligningsgruppen fra den generelle befolkning svarede 6.3%, at de havde fået lavet en semi-permanente sort tatovering, på et eller andet tidspunkt i deres liv. Der var ingen forskel i forekomsten af eksem, efter semi-permanente sorte tatoveringer, mellem frisører og deres kontrolgruppe.

 

Hudreaktioner efter hårfarvning opleves hyppigt af Københavnske frisører. Flere frisører end personer fra den generelle befolkning får lavet semi-permanente sorte tatoveringer. I begge grupper var der flere unge end ældre, der var blevet tatoveret.