Persistent periorbital allergic contact dermatitis in a dental technician caused by airborne thiuram exposure.

Eksemsygdom grundet allergi over for gummiacceleratorer, benyttet i gummihandsker, er et stort problem i mange våde erhverv, fx indenfor sundhedsvæsnet.

Denne kasuistik beskriver en tandtekniker, der udvikler allergi over for gummiacceleratorer i gummihandsker med efterfølgende udvikling af et svært håndeksem. Håndeksemet går, efter behandling med hormonsalver, hurtigt i ro og patienten skifter til gummihandsker uden disse gummiacceleratorer.

Kollegaerne fortsætter med at benytte gummihandsker tilsat gummiacceleratorer. Gummikemikalierne fra disse gummihandsker hvirvler øjensynligt rundt i laboratoriet på arbejdspladsen, og patienten udvikler et svært ansigtseksem.

Først efter diagnostik med plasterprøve (lappetest) og konsultation hos hudlæge skifter kollegaerne handsketype og ansigtseksemet går i ro.

Sagen er meldt til Arbejdsskadestyrelsen