Percutaneous penetration characteristics and release kinetics of contact allergens encapsulated in ethosomes

Dette studie forsøgte at påvise en sammenhæng mellem den tidligere påviste øgede sensibilieringsgrad for ethosomformuleringerne og den perkutane absorption/penetration. Disse studier er udført på kadaverhud med brug af Franz-celler.

 

Der kunne ikke påvises en sammenhæng mellem penetrationsdybden eller den perkutane absorption og sensibiliseringsgraden med allergenerne formuleret med og uden ethosomer. Tværtimod ser det ud til, at allergenets penetrationsdybde ikke spiller nogen rolle for sensibiliseringspotentialet. Den hastighed hvormed allergenet blev frigivet fra ethosomerne synes at spille en rolle for sensibiliseringspotentialet.