Patients with Rosacea Have Increased Risk of Depression and Anxiety Disorders: A Danish Nationwide Cohort Study.

Rosacea er en hyppig inflammatorisk hudlidelse, der primært er lokaliseret til ansigtet. Sygdommen kan påvirke livskvalitet og selvværd, men der er sparsomt med data vedr. risikoen for depression og angsttilstande hos patienter med rosacea. Ved hjælp af de danske landsdækkende registre undersøgte vi sammenhængen mellem rosacea og depression og angst. Vi fandt overbevisende evidens for en sammenhæng mellem rosacea, endda en rosacea-sværhedsgradsafhængig effekt, og risikoen for udvikling af depression og angst, samt for opstart af behandling med antidepressiva og anxiolytika.