Patients with multiple contact allergies: a review

Artiklen er en oversigtsartikel over emnet patienter med multiple kontaktallergier. Generelt set er viden om denne patientgruppe meget sparsom. Patienter med multiple kontaktallergier forekommer primært i hospitalssektoren. Fire ud af fem patienter med multiple kontaktallergier er kvinder. Der synes at være to subgrupper: Én gruppe, hvor de multiple kontaktallergier er produktet af høj-risiko eksponering og én gruppe, hvor en øget modtagelighed i kombination med almindelig eksponering forårsager udviklingen af multiple kontaktallergier over for allestedsnærværende allergener. Betyd-ningen af en øget modtagelighed i forhold til miljøet er ukendt. Den øgede modtagelighed synes at være årsagen til – og ikke resultatet af – de mange kontaktallergier. To genetiske markører er asso-cieret til multiple kontaktallergier, men ikke specifikt, da de også er associerede til ikke-allergisk eksem. Der eksisterer ingen officiel definition af patienter med multiple kontaktallergier. Forfatte-ne foreslår, at kontaktallergi over for tre eller flere kemiske stoffer anvendes som definition.