Patch testing with methylchloroisothiazolinone/methylisothiazolinone 200 ppm aq. detects significantly more contact allergy than 100 ppm. A multicentre study within the European Environmental and Contact Dermatitis Research Group.

Epikutantest med methylchloroisothiazolinone / methylisothiazolinone 200 ppm aq. detekterer betydeligt mere kontaktallergi end 100 ppm. En multicenterundersøgelse i Den Europæiske Kontakt Dermatitis Gruppe.

Methylchloroisothiazolinone (MCI) og methylisothiazolinon (MI) er konserveringsmidler, der ofte anvendes og som man tester med det i den europæiske basisserie. Formålet med dette studie var at finde den optimale koncentration til epikutantest for MCI/MI allergi.

3300 eksem patienter blev testet med 2 forskellige koncentrationer: MCI /MI 100 ppm i vand og MCI /MI 200 ppm i vand. Patienterne blev lappetestet i otte europæiske hudklinikker og en amerikansk hudklinik. Kontaktallergi over for MCI /MI med 100 og 200 ppm blev fundet i henholdsvis 1,2% og 2,1% af patienterne (p <0,001). MCI/MI 200 ppm bør overvejes at inkluderes i den europæiske basisserie, da man fandt flere med kontaktallergi, uden at det resulterede i flere bivirkninger.