Patch testing with a textile dye mix - a multicentre study

Epikutantest med tekstilfarvestofmix – et multicenter studie.

Disperse farvestoffer er kendt allergifremkaldende, men der findes ikke en tilgængelig test til at undersøge for allergi over for disse farvestoffer.

En tekstilfarvestof mix (TFM), der bestod af otte allergifremkaldende dispersionsfarvestoffer blev afprøvet i 12 hudklinikker i 9 forskellige lande.

2907 patienter blev testet med TFM i en koncentration på 6,6%.

Kontaktallergi overfor TFM blev fundet hos 108 patienter og hos cirka en tredjedel havde det klinisk relevans, da man med TFM fandt en forklaring på kontaktallergien.

TFM bør overvejes at blive inkluderet i den europæiske basisserie.