Patch testing with 2.0% (0.60 mg/cm2) formaldehyde instead of 1.0% (0.30 mg/cm2) detects significantly more contact allergy

Den nuværende testkoncentration for formaldehyd er 1,0 % (vægt/vol) i vand, men klinisk erfaring og tidligere undersøgelser tyder på, at koncentrationen kan være utilstrækkelig til at detektere klinisk relevante tilfælde af kontaktallergi over for formaldehyd.
 
For at undersøge dette blev der foretaget en sammenligning af lappetests med 1% (vægt/vol) og 2% (vægt/vol) formaldehyd i vand. Samtidig blev der undersøgt om co-reaktivitet blev foretaget af quaternium-15.
 
I 12 dermatologiske klinikker blev 3.591 patienter rutinemæssigt lappetestet med både 2,0 % (vægt/volumen) (0.60 mg / cm2) og 1,0 % (vægt/volumen) (0,30 mg / cm2) formaldehyd. Mikropipetter blev anvendt til at dosere allergenet nøjagtigt.
 
Signifikant flere patienter reagerede på 2,0 % formaldehyd end 1,0 % (3,4 % mod 1,8 %, p<0,001). Samlet var der ingen kønsforskelle imellem de der reagerede positivt på 2,0 % og 1,0 %. Ud af 25 patienter med positive reaktioner over for quaternium-15, reagerede 4 (0,1 %) positivt uden at reagere på formaldehyd.
 
På grundlag af resultaterne af denne multicenterundersøgelse, samt af tidligere undersøgelser, kan det anbefales, at 2,0 % (vægt/vol) formaldehyd i vand, bør anvendes i den europæiske baselineserie.