Patch testing with 2.0% (0.60 mg/cm(2) ) formaldehyde instead of 1.0% (0.30 mg/cm(2) ) detects significantly more contact allergy

Den aktuelt anvendte lappetestkoncentration af formaldehyd er 1,0% (vægt / vol) i vand. Klinisk erfaring og tidligere undersøgelser tyder på, at 1,0% kan være utilstrækkelig til at detektere et større antal klinisk relevante tilfælde af kontaktallergi over for formaldehyd. På grundlag af resultaterne i denne multicenterundersøgelse, samt tidligere undersøgelser, foreslås der at en opløsning på 2,0% (vægt / vol) formaldehyd i vand bør anvendes rutinemæssigt i baseline serien til lappetest.