Patch testers’ opinions regarding diagnostic criteria for metal hypersensitivity reactions to metallic implants

Overfølsomhed over for implanterede metalenheder er fortsat et udfordrende og kontroversielt emne. Diagnostiske kriterier for overfølsomhedsreaktionerne, evalueres i denne undersøgelse af en multinational gruppe af lappetestere, ved brug af Thyssens tidligere offentliggjorte kriterier.
I alt 119 dermatologer på kongresserne “2012 European Contact Dermatitis Society” og “2013 American Contact Dermatitis Society”, blev bedt om at besvare et spørgeskema om deres holdninger til emner vedrørende overfølsomhed over for metal. Fire store og fem mindre diagnostiske kriterier opstod som følge heraf.
Ca. 80 % af de adspurgte fandt følgende kriterier nyttige (vigtige kriterier):
  • kronisk eksem begyndende uger til måneder efter implantationen
  • udbrud på huden nær implantatet
  • positiv lappetestreaktion over for et metalkomponent i implantatet
  • fuldstændig opheling efter fjernelse af potentielt allergifremkaldende implantat.

Ca. 61 % af de adspurgte fandt følgende kriterier nyttige (mindre vigtige kriterier)

  • systemisk allergisk eksemreaktion
  • terapi-resistent eksem
  • morfologi i overensstemmelse med eksem
  • histologi overensstemmende med allergisk kontakteksem
  • et positiv in vitro-test over for metaller (fx lymfocyttransformation test) .

I en udfordrende situation, som fx en symptomatisk eller defekt ortopædisk protese, kan disse fire store kriterier og de fem mindre kriterier være nyttige i beslutningsprocessen.