Patch test dose-response study: polysensitized individuals do not express lower elicitation thresholds than single/double-sensitized individuals

I studiet undersøges, om personer med mange allergier over for kemiske stoffer er mere følsomme ved udsættelse for de enkelte kemiske stoffer end personer, som kun er allergiske over for ét-to stoffer. Forsøgsdeltagere blev udsat for forskellige koncentrationer af de kemiske stoffer, de var allergiske overfor. For de kemiske stoffer nikkel, konserveringsmidlet methyldibromo glutaronitrile og sort farvestof (ppd) reagerede personer med mange allergier på de samme koncentrationer, men ikke på lavere koncentrationer, som personer med kun én-to allergier. Det vil sige, at man ikke kunne påvise en forskel på grupperne med hensyn til følsomhedsgrad.