p-phenylenediamine (PPD) sensitization is more prevalent in central and southern European patch test centres than in Scandinavian: results from a multicentre study

Denne artikel viser at forekomsten af hårfarveallergi over for p-Phenylenediamine (PPD) var signifikant højere i central- og sydeuropæiske lappetestcentre ved sammenligning med nordeuropæiske lappetestcentre. I gennemsnit var forekomsten af PPD-allergi 5,1 %. Relevansen af positive lappetest over for PPD var aktuel i mere end halvdelen af tilfældene blandt 21.515 patienter. 41,8 % af tilfældene skyldtes udsættelse for hårfarve blandt forbrugere.