Optimizing diagnostic tests for persulphate-induced respiratory diseases.

Flere studier peger på, at den primære årsag til arbejdsbetinget astma og snue hos frisører skyldes indånding af persulfater, der findes i hårblegemidler. Mekanismen hvormed persulfater forårsager astma og snue hos frisørerne er endnu ukendt, og dermed er udredningen af disse en udfordring, idet værdien af typisk allergitests, så som priktesten og histamin release testen, er usikker.

Formålet med dette studie var at optimere diagnostiske test til udredning af patienter med mistænkt arbejdsbetinget astma og snue forårsaget af persulfater.

Metode: 19 frisører med luftvejssymptomer fremkaldet af udsættelse for hårblegemidler og 12 kontroller blev testet med priktest, histamine release test og den specifikke inhalationstest med persulfater.

Resultaterne viste at hverken priktesten eller histamin release testen kan benyttes til at påvise luftvejssymptomer forårsaget af persulfater, men at den specifikke inhalationstest med persulfater egnede sig godt til at adskille personer med luftvejssymptomer forårsaget af persulfater fra personer med almindelig astma og snue