Optimal lappetestkoncentration for 3 hyppigt anvendt allergifremkaldende parfumestoffer uden deklarationspligt i kosmetiske produkter.

Dette studie undersøgte den optimale lappetestkoncentration for 3 parfumestoffer der i dyrestudier har vist et allergifremkaldende potentiale, men som ikke er undersøgt i mennesker på trods af at de benyttes hyppigt i kosmetiske produkter. For de 3 parfumestoffer hexyl salicylate (CAS no. 6259-76-3), cyclamen aldehyde (CAS no. 103-95-7) og 2-methyl-3-(3,4-methylenedioxyphenyl)-propanal (MMDHCA/Helional) (CAS no. 1205‐17‐0) blev den optimale lappetestkoncentration bestemt i dette studie ud fra en protokol publiceret af det europæiske selskab for kontakteksem (ESCD).

Original overskrift: Optimal patch test concentration for three widely used sensitizing fragrance substances without mandatory labelling in cosmetics.