Opdatering af den europæiske basisserie til lappetestning

Det europæiske selskab for kontakteksem, European Society Contact Dermatitis (ESCD) har fremsat et forlag til opdatering af den europæiske basisserie for kontaktallergi i 2019. Den europæiske basisserie er den serie af allergifremkaldende stoffer, som alle patienter, der mistænkes for kontaktallergi, i udgangspunktet testes med. Denne serie har indtil nu omfattet 28 stoffer.  I det nye forslag udgår 3 stoffer og nye 3 stoffer sættes ind.

Rationalet bag anbefalingerne er publicerede i en videnskabelig artikel.

Dansk Kontakt Dermatitis Gruppe (DKDG) har besluttet ikke umiddelbart at anbefale fuld implementering i Danmark af opdateringerne, men at afvente yderligere data, idet flere af de nye allergener ikke umiddelbart bedømmes relevante for danske forhold. De nye allergener stiller også øgede krav til den tekniske udførsel af testen. Dermatologer kan således indtil videre vælge fortsat at teste med Europæisk basisserie baseret på anbefalingerne fra 2014/15.

Link til resumé af artiklen på engelsk

Læs om ændringerne i basisserien